Supervision

 

Autoriseret psykolog

Specialist og supervisor i psykoterapi

Specialpsykolog i Psykiatri

Supervision af psykologer, læger og andre professionelle

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med voksne af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Jeg tilbyder supervision af psykologer, læger og andre professionelle, både individuelt eller i gruppe. Supervisionen kan dreje sig om terapeutisk behandlingsarbejde, miljøterapeutisk behandlingsarbejde eller ledelsesmæssige- og organisatoriske problemstillinger. Det kan være supervision, der tager udgangspunkt i sagsarbejde (casesupervision), eller det kan være supervision på egen personlige stil. I visse tilfælde kan det også omhandle supervision på din arbejdsfunktion eller rolle i en organisation. Jeg har endvidere erfaring som leder, og superviserer gerne i forhold til ledelsesmæssige udfordringer. Endelig laver jeg også en del supervision af supervision med henblik på at hjælpe andre erfarne fagpersoner med perspektiver på deres rolle som supervisorer.

Der kan både være tale om længerevarende supervisionsforløb og om enkeltstående sagssupervision. Jeg har særlig erfaring med supervision af

Uanset hvilken funktion du/I har, vil det daglige arbejde fra tid til anden aktivere personlige reaktioner, tematikker og konflikter og få særlig betydning. Jeg superviserer også i forhold til de udfordringer og muligheder, der opstår, når arbejdet påvirker dig/jer personligt – ligesom jeg også superviserer i forhold til organisatoriske og arbejdsmæssige udfordringer, der kan komme til at stå i vejen for behandlingsarbejdet. Et godt personligt kendskab til egne følelser og reaktioner er en stor fordel, og kan berige både det personlige og professionelle liv.

Inden jeg starter et supervisionsforløb vil jeg sammen dig/jer gøre et forarbejde og lave en mundtlig eller skriftlig aftale, der skal sikre de bedst mulige rammer for og udbytte af supervisionen.

Aktuelle supervisionsopgaver

  • Supervision af psykoterapeutisk behandlingsarbejde
  • Supervision til autorisation af psykologer (individuelt og gruppe)
  • Supervision på egen stil (for psykologer)
  • Supervision til specialistgodkendelse af psykologer (individuelt og gruppe)
  • Supervision af tværfagligt psykiatrisk og socialpsykiatrisk behandlingspersonale
  • Supervision på bosteder og behandlingsinstitutioner
  • Supervision af specialenheder i psykiatrien (bl.a. personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, affektive lidelser)
  • Supervisionsgrupper for praktiserende læger
  • Supervisionsgrupper for præster
  • Supervision af supervision

Supervisionsgruppe
for psykologer

Der er mulighed for at etablere en supervisionsgruppe for psykologer, der har behov for 40 timers ekstern supervision til autorisation. Gruppen kan f.eks. mødes 10 dage fra 9-16 eller efter ønske.

Kontakt mig gerne for et tilbud

Jeg har flere supervisionsgrupper for psykologer mod autorisation eller specialistgodkendelse, kontakt mig gerne for at høre om der er ledige pladser.