Individuel terapi og gruppeterapi

 

Autoriseret psykolog

Specialist og supervisor i psykoterapi

Specialpsykolog i Psykiatri

Individuel terapi

Terapeutiske forløb kan være kortere eller længere efter dine behov og ønsker. Hvert forløb indledes med en samtale om dig, dine vanskeligheder, din livssituation og historie og dit ønske om forandring. Vi indkredser her en problemstilling og samarbejder om at finde en måde at tilrettelægge samtalerne på som er meningsfuld og brugbar for dig.

Bliver vi enige om et afgrænset fokus, vil forløbet typisk være af kortere varighed. Hvis du vil arbejde med nogle personlighedsmæssige og relationelle vanskeligheder, du har kendt gennem hele livet, vil forløbet ofte være af længere varighed.

Jeg er uddannet i flere psykodynamiske metoder, men har også kendskab til flere andre terapeutiske tilgange, f.eks. kognitiv og eksistentiel psykoterapi. Jeg mener, at det er vigtigt at tilpasse den terapeutiske metode til det enkelte menneske, der opsøger hjælp.

Har du behov for at arbejde i længerevarende terapi med relationelle vanskeligheder og personlighedsmæssige mønstre, som spænder ben for dig og forhindrer dig i fungere i dit parforhold, i familien eller på arbejdet, så kan gruppeterapi måske være noget for dig.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg naturligvis tavshedspligt jf. Psykologloven og Etiske Regler for Nordiske Psykologer. Det ligger mig meget på sinde at drage omsorg for den tillid, som det indebærer at dele sin historie med en anden og på den måde vise mod og sårbarhed.

Jeg tilbyder terapeutisk behandling af

Angst og stressrelaterede problemer

Akutte belastningsreaktioner – mobning og trivselsproblemer på arbejdet – stress og udbrændthed – fobier og angstlidelser – tvangslidelse (OCD) – selvværdsproblemer og usikker identitet

Depression, sorg, tab og krise

Sygdom – skilsmisse – problemer i parforholdet – tristhed – dødsfald – separationer fra nære andre – psykisk og fysisk vold, alkohol eller andre overgreb i nære relationer – misbrug – pårørende ved alvorlig psykisk eller fysisk sygdom

Personlighed, krop og seksualitet

Personlighedsmæssige (relationelle, emotionelle og adfærdsmæssige) vanskeligheder – personlighedsforstyrrelser – problemer i nære relationer – spiseforstyrrelser– selvskade – seksuel identitet – fysiske og psykiske overgreb og traumer

Gruppeterapi

Samtalegrupper kan være bedste terapiform for mange

Med gruppeterapi får du en anden form terapi, hvor andre deltagere sammen med dig kan arbejde mod en mere tilfredsstillende måde at leve og være i relation til andre på. Terapeutiske grupper kan blive brugt til at forstå sig selv bedre og mere nuanceret, og kan hjælpe dem, der har svært ved at udtrykke sig om deres følelser og behov til at få en stemme.

Mange vil måske mene, at det er sværere at udtrykke sig og få hjælp i en gruppe, end det er i individuel terapi, og at der ikke er ”plads nok” i en gruppe til den enkelte, eller at det er sværere og mere sårbart at dele private ting med andre i en gruppe.

Men i gruppen finder du ud af at du ikke er alene med dine vanskeligheder, og at andres perspektiver og spejling af dig i gruppen er overraskende hjælpsomme. Nogle gange kan du opleve at andre arbejder med noget i gruppen, som du selv kender, men måske ikke havde mod til at sige. Andre gange kan du få øje på noget om dig selv, som du ikke var klar over.

At lære sig selv bedre at kende gennem arbejdet i en gruppe er en gave for resten af livet. Det gælder for os alle sammen, at grupper har en central plads, og er med til at skabe og vedligeholde psykiske problemer. Det kan være at nogle af dine vanskeligheder er opstået i din familiegruppe, eller i skoleklassen? Det kan være du har opdaget, at du altid befinder dig i den samme fastlåste rolle på arbejdspladsen eller i din gruppe af venner? I den terapeutiske gruppe kan du ved at udforske dig selv og andre, få hjælp til at skabe indsigt i og forandre de vanskeligheder, du tidligere har oplevet i grupper.

Den forståelse vil du kunne bruges i andre sammenhænge i hverdagen, i familien, og i venskabs- og arbejdsrelationer. Ved at se og afprøve og udforske nye samspilsformer, får du en ny gruppeerfaring, som kan bringes med i det videre liv.

Når du går i gruppeterapi, er du forpligtet på at holde gruppens regler, herunder reglen om tavshedspligt som den mest centrale. Jeg anbefaler, at man ikke mødes privat, mens man går i gruppeterapi. Jeg opfordrer mine klienter, der ønsker gruppeterapi til at være så spontane og ærlige som muligt for det bedste udbytte. De der vælger gruppeterapi, har ofte en forståelse af, at deres vanskeligheder er relationelle og gentager sig i nye relationer, og at i gruppen har man en levende mulighed for at få nye erfaringer på mange forskellige planer, både følelsesmæssigt, oplevelsesmæssigt, erfaringsbaseret og via kropslige signaler.

Gruppeterapi for unge

Gruppeterapi er særligt velegnet til unge. Unge har nogle gange mere brug for andre unge, end for voksne for at finde ud af sig selv. Som terapeut i gruppen, vil jeg støtte en proces, hvor du vil opleve at gruppedeltagere efterhånden, kommer til at arbejde sammen om at hjælpe hinanden. Alle deltagere vil starte med en individuel samtale, hvor jeg får et grundigt kendskab til dig og det, du gerne vil arbejde med, så jeg kan hjælpe dig bedst muligt med at bruge gruppeterapien.

  • Har du svært ved at finde ud af, hvem du er, og hvad du skal?
    Er det svært at tage beslutninger?
  • Kæmper du med lavt selvværd, usikkerhed, angst, stress og lettere depression?
  • Har du mistet en nær person, måske mor, far eller søskende?
  • Du har måske tvangssymptomer (OCD) eller lettere spiseforstyrrelsessymptomer?
  • Har du svært ved at finde ud af det sociale liv på dit studie eller arbejde?

Så er denne gruppe måske noget for dig? Gruppen er for unge fra 18-25 år, og starter i september 2022, eller snarest derefter. Gruppen er på 6-8 deltagere og kører ugentligt i 90 minutter x 20 sessioner. Prisen for gruppeterapi for unge er væsentligt nedsat
(studie- og ungdomsrabat) – se priser

Professionel
udviklingsgruppe

Udviklingsgruppe (egenterapi) og andre sundhedsprofessionelle

Gruppen åbner for, at deltagerne kan undersøge og lære mere om sig selv og egne reaktioner i mødet med andre. Gruppens formål er at arbejde med at forstå og genkende personlige og relationelle mønstre, som man oplever i det private liv og det faglige arbejde. Der tages udgangspunkt i personlige forhold, livshistorie og opvækst, samt aktuelle hændelser fra dit private liv eller behandlingsarbejdet. Du kan arbejde med både historiske og aktuelle problemstillinger, samt med hvordan de spejler sig ind i gruppens processer og derved giver mulighed for at undersøge ”in vivo”, hvilke relationelle mønstre og dynamiske kræfter, der er på spil.

Af hensyn til Dansk Psykolog Forenings krav til specialistuddannelsen for psykologer, vil der højst være plads til 25 % andre akademikere. Der ved at blive etableret en gruppe, der starter når de ledige pladser er besat. Kontakt mig, hvis du er interesseret.